D-vitaminets effekt på fertiliteten

article


D-vitamin är ett vitamin som syntetiseras i huden genom solexponering (UVB-strålning). Dessutom kan D-vitamin intas från kosten och kosttillskott. Endast ett fåtal livsmedel, som fet fisk, innehåller naturligt betydande mängder D-vitamin. I Sverige är det obligatoriskt att berika vissa typer av mjölk, växtbaserade mjölkersättningar och yoghurt med D-vitamin.

D-vitamin spelar en nyckelroll för benhälsa och fertilitet. Studier har visat att D-vitamin kan påverka reproduktionsresultat, inklusive stimulering av hormonproduktion, såsom progesteron och östradiol i äggstockarna, och bättre spermiekvalitet när det gäller spermiernas rörlighet. Det finns studier som visar på att D-vitamin kan vara till hjälp vid regleringen av processen för embryoimplantation i kvinnans endometrium.


D-vitaminnivå

Det finns ingen konsensus om optimal D-vitaminnivå. Institutet för medicin (IOM) och Livsmedelsverket anser att en tillräcklig nivå är när blodkoncentrationen av D-vitamin är >50 nmol/L. D-vitaminbrist definieras som en blodkoncentration på <20-25 nmol/L. D-vitaminbrist är den vanligaste näringsbristen, och dess främsta orsak är bristen på solljus. Det saknas breda representativa studier om D-vitaminnivåer i det perifera blodet hos kvinnor och män i Sverige, men studier tyder på att nivån för vissa grupper är otillfredsställande, till exempel i vissa invandrargrupper. Dessutom visade studier utförda i Sverige att bland gravida kvinnor hade totalt 10% D-vitaminbrist.


Tecken och komplikationer av D-vitaminbrist

D-vitaminbrist kan leda till trötthet, smärta i benen, svaga muskler, värk, kramper och depression.


D-vitamin och fertilitet

Effekten av D-vitamin på kvinnlig och manlig fertilitet är fortfarande inte helt utrett. Publicerade studier har små urvalsstorlekar och visar motsägelsefulla och motstridiga resultat. Få studier har visat att D-vitaminbrist är mycket utbredd bland kvinnor med infertilitet. D-vitaminbrist kan också påverka processen med normal placenta och kan leda till hypertonisjukdomar under graviditeten (havandeskapsförgiftning och graviditetsinducerad hypertoni) och fostertillväxtbegränsning.

Två översiktsartiklar från Reddy et al. (2022) och Chen et al. (2020) visade att D-vitamin är korrelerad med många aspekter av kvinnlig och manlig fertilitet och graviditetsresultat. Enligt dessa recensioner är D-vitaminnivåer associerad med follikulär utveckling på äggstockarna, polycystiskt ovariesyndrom (PCOS), endometrios, havandeskapsförgiftning och spermieproduktion och motilitet.

En dansk studie (2019), som inkluderade nästan 16 000 infertila kvinnor som hade fått D-vitamintillskott genom mat, visade ökad chans för en levande födsel under en 12 månaders uppföljningsperiod bland kvinnor som fick D-vitamintillskott jämfört med kvinnor som inte fick extra D-vitamin.

Copenhagen Bone-Gonadal Study är en randomiserad klinisk studie utförd av Blomberg-Jensen et al., (2012) där nästan 300 infertila män med D-vitaminbrist slumpmässigt fick placebo eller en hög oral dos av D-vitamin. Studien visade att andelen spontana graviditeter och levande födsel var högre i par där männen var i behandlingsgruppen.

Studier som inkluderade kvinnor som genomgick IVF-behandling visade att kvinnor med normala D-vitaminnivåer var mer benägna att föda levande barn efter IVF-behandling än kvinnor med D-vitaminbrist. Men för närvarande har ingen randomiserad kontrollerad studie som studerar effekten av D-vitamintillskott på IVF-behandlingsresultat utförts.


Hur man kompletterar D-vitamin

Enligt Livsmedelsverket varierar det rekommenderade dagliga D-vitaminintaget med ålder och typ av solexponering och bör ligga på 10-20 mikrogram/dag.

author

Artikel av

Randa Akouri

MD, PhD, Associate Professor – Specialist in Obstetrics, Gynecology, Reproductive Medicine and Endocrinology