Fertility Treatment Abroad

article


Att resa utomlands för fertilitetsbehandling blir allt mer populärt och det kan finnas flera olika anledningar till varför man väljer en klinik i ett annat land än där man bor. Vissa överväger att åka utomlands efter flera misslyckade behandlingar medan andra bestämmer sig för att åka utomlands direkt. I Europa är många kliniker vana att hjälpa internationella patienter och har ofta personal som pratar olika språk för att säkerställa att kommunikationen är enkel och tydlig.


Vilka är de bästa klinikerna i Europa?

Det är en komplex fråga eftersom alla har olika preferenser och behov. Det finns många bra kliniker runtom i Europa men att gå igenom fertilitetsbehandling är en känslomässig, fysisk och ofta ekonomisk utmaning så det är viktigt att välja en klinik som är bäst lämpad för just dig. Bortsett från individuella preferenser och behov kan vi ha specifika kriterier såsom ‘success rate’, land och tillgängliga behandlingar. Många vill också gärna se att kliniken har goda recensioner från tidigare patienter. Det är viktigt att komma ihåg att varje land har sina egna regler när det gäller ålder, behandlingar man utför, embryoöverföringspolicy etc. så det bör man ta hänsyn till när man väljer klinik. Det finns också kulturella aspekter att ta hänsyn till och kommunikationssättet skiljer sig åt, liksom priser och specialiteter. För en del är också destinationen viktig, man vill vara säker på att man reser till ett land där man är bekväm, som är enkel att resa till, säker, politiskt stabil och som kan erbjuda den behandling man behöver.


Var är det bäst att göra IVF?

Vi ger våra partnerkliniker på Bumpy möjligheten att lägga till 'success rate’, dvs den procentuella andelen återföringar som resulterar i en graviditet, men det är viktigt att förstå att det finns många faktorer som påverkar den. Det är därför svårt att säga var IVF och andra fertilitetsbehandlingar är mest framgångsrika beroende på sättet den registreras, presenteras och mäts samt att förutsättningarna varierar. Till exempel kan en IVF-klinik vara specialiserad på att behandla kvinnor över 40 år med egna ägg och därför ha fler patienter i den åldersgruppen. Det kan så klart påverka ’succes raten’ och göra den lägre än för kliniker som enbart behandlar yngre åldersgrupper. Att jämföra denna typ av klinik med en klinik som bara behandlar yngre kvinnor är därför meningslöst.

Därför bör man inte kolla enbart på ’success rate’ om man ska välja en IVF-klinik framför en annan. Var en IVF-behandling är mest framgångsrik kommer att bero på dina personliga förutsättningar.


Vad kostar IVF utomlands?

Det korta svaret är att kostnaden för IVF-behandling i Europa kan variera avsevärt beroende på destination, klinik du väljer och din exakta behandlingsplan. I genomsnitt varierar kostnaden för en IVF-cykel i Europa från 3 000 EUR till 7 000 EUR. Denna kostnad inkluderar dock inte ytterligare utgifter som medicinering, diagnostiska tester, konsultationer och eventuella nödvändiga procedurer som embryofrysning eller genetisk testning, vilket kan öka den totala kostnaden. Det är viktigt för individer som överväger IVF-behandling utomlands att undersöka och fråga om den totala kostnaden och ta med alla relaterade utgifter när de planerar sin budget. Du kan enkelt jämföra kliniker och priser på Bumpy.


Vilka är fördelarna med att genomgå IVF utomlands?

Det finns många fördelar med att söka behandling utomlands.


Lägre kostnad:

IVF-behandling kan vara betydligt billigare i vissa länder på grund av lägre medicinska kostnader och växelkurser


Tillgång till avancerad teknik:

Vissa länder erbjuder banbrytande IVF-tekniker, alternativ för testning och teknik som kanske inte är tillgänglig lokalt


Kortare väntetider:

Väntetiderna för IVF-behandling kan vara kortare eller med möjlighet till omedelbar start jämfört med lokala kliniker


Bättre tillgänglighet för vissa patientgrupper:

Till exempel de med högt BMI eller högre ålder


Fler alternativ för donatorbehandling:

Behandling utomlands för de som behöver ägg- eller spermiedonatorer kan erbjuda till exempel större donatorpooler eller anonymitet


Expertis:

Behandlas av medicinsk personal med omfattande eller specifik erfarenhet som inte är tillgänglig i ditt land


Tid borta:

Att göra behandling utomlands kan erbjuda tid borta från stress i vardagen och arbetet


Turistmöjligheter:

Patienter kan kombinera behandling med semester


Tourist opportunities:

Patients can combine treatment with a vacation, turning the experience into a positive one


Vi vill också lyfta fram några nackdelar med att genomgå behandling utomlands:


Juridiska och regulatoriska skillnader:

Olika länder har olika lagar och förordningar angående fertilitetsbehandlingar, vilket kan påverka processen.


Språkbarriärer:

De flesta kliniker har stöd på många språk men kommunikation kan vara utmanande om patienten och medicinsk personal inte talar samma språk.


Reselogistik:

Att organisera resa inklusive flyg, boende och transporter kan vara stressande, tidskrävande och öka kostnaderna


Bristande uppföljningsvård:

Efter behandling kan det vara svårt att få tillgång till uppföljningsvård när patienten kommer hem.


Kulturella skillnader:

Kulturella normer och praxis relaterade till hälso- och sjukvård kan skilja sig från ens hemland, vilket kan påverka behandlingsupplevelsen.


Donatorregler

Donatorlagar och regler för behandlingar som IVF med donatorägg, donatorspermier eller embryoadoption i Europa kan variera avsevärt från land till land. Alla länder erbjuder inte alla människor alla typer av donationer och vissa tillåter det inte alls. Några vanliga regler inkluderar:


Anonyma vs Öppna donatorer (icke-anonyma donatorer):

Vissa länder tillåter anonym sperma- eller äggdonation, medan andra kräver att donatorer kan identifieras för barnen när de når en viss ålder.


Screening och testning:

Donatorer genomgår vanligtvis screeningsprocesser för att säkerställa att de är friska och fria från ärftliga sjukdomar eller infektioner. Dessa screeningar inkluderar vanligtvis medicinska, genetiska och psykologiska utvärderingar, men kliniker varierar i sina donatorscreeningar och rekryteringsprocesser.


Antal barn per donator:

Många länder har restriktioner för antalet barn som kan förekomma från en enskild donator för att förhindra släktskap och minska risken för att överföra genetiska störningar.


Etnicitet:

Alla länder kan inte matcha alla etniciteter. Hur givare matchas kommer också att variera beroende på klinikens processer och lagar i det landet.


Ersättning:

Reglerna för ersättning till donatorer varierar, med vissa länder erbjuder betalning som kompensation medan andra endast täcker utgifter relaterade till donationsprocessen.


Lagliga rättigheter och skyldigheter:

Barn från donerade könsceller kan ha laglig rätt att få tillgång till information om sin donator, inklusive medicinsk historia och identitet, beroende på landets bestämmelser.

Om du funderar på fertilitetsbehandling utomlands med donerade könsceller är det viktigt att undersöka de specifika reglerna i landet, eftersom de kan skilja sig markant och kan påverka både donatorer och mottagare av fertilitetsbehandlingar.


Hur kommer jag igång?

En bra utgångspunkt är att fundera på vilka punkter som är viktiga för just dig när du letar efter en klinik utomlands. Att göra sin egen research är viktigt och med Bumpy erbjuder vi ett enkelt gratis filtreringsverktyg som hjälper dig att hitta och jämföra fertilitetskliniker baserat på dina behov. Bumpy gör det enklare för dig att se relevant information så som tillgängliga behandlingar och priser, snabbfakta, bilder, ’success rates’, patientrecensioner och eventuella ytterligare tjänster som tillhandahålls när du överväger en fertilitetsklinik.

Dessutom kan du ha stor nytta av vårt community och tidigare patienters rekommendationer och recensioner. Du kan också hitta en lista över gynekologer och andra behandlingar som hjälper till med uppföljningar när du gör behandling utomlands i vår lista.

author

Artikel av

Andrea Olsson

Co-founder of Bumpy

Andra artiklar